Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2012

Kultura informatyczna analityków

Na marginesie rozważań nad Minimum kompetencyjnym na Studium Podyplomowym Ms Excel w Controllingu dla zaawansowanych
Startujące w październiku Studium o powyższym tytule ma za cel, według sformułowanego przez Gospodarza terminu - „wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka” (biznesowego - dopisek mój).

„Świadomość informatyczna”, a może raczej, kultura informatyczna – to pewien zestaw wyuczonych, przyswojonych i funkcjonujących już niemal odruchowo, bez wysiłku, umiejętności i wynikających z nich zachowań w codziennej praktyce biznesu.
I tak właśnie jest pomyślana misja autorów Studium: kształtować kulturę informatyczną analityków.
Kształtować, a może raczej przekształcać ją w kierunku, który osobistym zdaniem tychże autorów, zdaniem ukształtowanym w toku biznesowych doświadczeń, zapewnia nie tylko lepsze, efektywne wyniki ich pracy ale może przede wszystkim przywraca poczucie ładu i harmonii w środowisku, w którym działają.
Świat nie jest doskonały. Zdajemy sobie…

Istota koncepcji SOA

Spreadsheet Oriented Architecture (SOA)
Przewrót kopernikański w Business Intelligence (2)
Wojciech Gardziński
Jakub Rumiński
Krzysztof Rumiński
Ukazał się właśnie, we wrześniowym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej II odcinek naszej sagi o architekturze. W październiku będzie przerwa, bo mamy przejściowe trudności twórcze. Na listopad szykujemy bombę. Jeśli zapłon ma opóźniony, to siła wybuchu nie będzie zmniejszona. Co się odwlecze to nie uciecze. Na razie więc publikuję tu fragmenty części II – giej w swojej interpretacji. Różnię się z Czcigodnym Redaktorem Stanisławem trochę w rozłożeniu akcentów. No i nie mogę darować redakcyjnemu grafikowi takiego zmasakrowania naszych wypieszczonych schematów.  Tutaj będą rysunki może nie tak profesjonalne ale na pewno lepiej oddają istotę idei, które tu prezentujemy. A są to idee dla nas fundamentalne. Ten fragment tekstu, to kwintesencja naszych wieloletnich doświadczeń. Prosimy o uwagę. To nasza krwawica.

W poprzednim artykule ostro…