Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2012

Dyskusja o architekturze SOA na portalu GoldenLine

Komunikat:
Tutaj, to jest cicho, jak w Puszczy Białej w ciepłe jesienne popołudnie. Taka internetowa enklawa. Coś pomruczę, jakiś gołąbek pokoju przeleci, ja się za nim popatrzę.

Życie według dzisiejszych, miastowych standardów głównego nurtu toczy się gdzie indziej.
Podaję link do dyskusji o ogłoszonej doktrynie architektury SOA

Dyskusja o architekturze SOA na portalu Golden Line

Dyskusja jest ciekawa.
Najciekawsze jednak jest nie to, że nie uczestniczą w niej analitycy.
Ani to, że bi-ludki zanim cokolwiek zrozumieją, idą w swoją stronę, albo trollują, nie kryjąc pogardy.

Ciekawe jest, że ktoś się zainteresuje i chce się dowiedzieć więcej.
A dla Was?

Ale przy okazji...

w związku z dyskusjami, które teraz tam odbywam, jako debiutant, nasuwają mi się refleksje.
Jak ktoś się odezwie, sprawdzam jego profil, żeby wiedzieć coś więcej o komentatorze. I lepiej go zrozumieć.

Czasem profile komentatorów są dużo bardziej interesujące, niż ich komentarze.
Rzadziej jest odwrotnie.
No cóż. Profil - to …

Praktyka korporacyjna a postulaty SOA

Ukazał się listopadowy numer czasopisma Controlling i Rachunkowość Zarządcza. Nie ma tam wielu rysunków, więc nie będzie wielu modyfikacji. Odsyłam do czasopisma. 
Tutaj swobodna trawersacja tekstu. Bez utraty istoty.
W poprzednich dwóch (pierwszy Wprowadzenie do architektury -  i drugi - Istota SOA) odcinkach opisaliśmy excelocentryczna architekturę analiz, określoną skrótem SOA. Taka architektura zapewnia władzę nad analizą tym, którzy za nią odpowiadają – analitykom.
Skonfrontujmy teraz te postulaty z praktyką korporacyjną.
Czytelnikom zaś proponujemy potraktować rozważania z dwóch poprzednich odcinków naszego cyklu, jako swoisty klucz interpretacyjny poniższego tekstu.
Sformułujemy wnioski, godne kopernikańskiego przewrotu, jaki postulujemy.


Struktura typowej korporacji Typowa korporacja podzielona jest zazwyczaj na kilka jednostek funkcjonalnych. Przykładowo: dział marketingudział sprzedażydział łańcucha dostaw,dział finansów, dział HR i administracji. Wreszcie dział IT, który zajmu…

Kultura informatyczna analityków

Na marginesie rozważań nad Minimum kompetencyjnym na Studium Podyplomowym Ms Excel w Controllingu dla zaawansowanych
Startujące w październiku Studium o powyższym tytule ma za cel, według sformułowanego przez Gospodarza terminu - „wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka” (biznesowego - dopisek mój).

„Świadomość informatyczna”, a może raczej, kultura informatyczna – to pewien zestaw wyuczonych, przyswojonych i funkcjonujących już niemal odruchowo, bez wysiłku, umiejętności i wynikających z nich zachowań w codziennej praktyce biznesu.
I tak właśnie jest pomyślana misja autorów Studium: kształtować kulturę informatyczną analityków.
Kształtować, a może raczej przekształcać ją w kierunku, który osobistym zdaniem tychże autorów, zdaniem ukształtowanym w toku biznesowych doświadczeń, zapewnia nie tylko lepsze, efektywne wyniki ich pracy ale może przede wszystkim przywraca poczucie ładu i harmonii w środowisku, w którym działają.
Świat nie jest doskonały. Zdajemy sobie…

Istota koncepcji SOA

Spreadsheet Oriented Architecture (SOA)
Przewrót kopernikański w Business Intelligence (2)
Wojciech Gardziński
Jakub Rumiński
Krzysztof Rumiński
Ukazał się właśnie, we wrześniowym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej II odcinek naszej sagi o architekturze. W październiku będzie przerwa, bo mamy przejściowe trudności twórcze. Na listopad szykujemy bombę. Jeśli zapłon ma opóźniony, to siła wybuchu nie będzie zmniejszona. Co się odwlecze to nie uciecze. Na razie więc publikuję tu fragmenty części II – giej w swojej interpretacji. Różnię się z Czcigodnym Redaktorem Stanisławem trochę w rozłożeniu akcentów. No i nie mogę darować redakcyjnemu grafikowi takiego zmasakrowania naszych wypieszczonych schematów.  Tutaj będą rysunki może nie tak profesjonalne ale na pewno lepiej oddają istotę idei, które tu prezentujemy. A są to idee dla nas fundamentalne. Ten fragment tekstu, to kwintesencja naszych wieloletnich doświadczeń. Prosimy o uwagę. To nasza krwawica.

W poprzednim artykule ostro…

Jako współautor koncepcji i programu, zapraszam: Studia podyplomowe we Wrocławiu

MS Excel w controllingu dla zaawansowanych

To co się tu wypisuje, jak się orientuję, niezbyt jest zrozumiałe.

Cierpliwości.
Pomału to wszystko rozplączemy i na tym blogu.

Jeśli ktoś jednak jest bardzo niecierpliwy i chce trochę zainwestować w siebie, to ma szansę.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu docenił nasze podejście i podjął z nami współpracę.

Będziemy głosić nasze idee obok takich tuzów informatyki ekonomicznej, jak prof. Andrzej Bytniewski oraz controllingu, jak dr Jerzy Mońka.

Zapraszamy!
Przypis 17 września 2012:
Miejsc już prawie nie ma. Ale mozna jeszcze próbować...

MS Excel w controllingu dla zaawansowanych A oto nasze referencje, publikowane na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
Mgr inż. WojciechGardziński - właściciel firmy AFIN (Wrocław), producenta Systemu Analizy Ekonomicznej AFIN.NET (ponad setka wdrożeń), opartego o technologię i środowisko arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, autor wielu publikacji, referatów, programów szkoleniowych z zakresu Exc…

Spreadsheet Oriented Architecture (SOA) Przewrót kopernikański w Business Intelligence (1)

Niniejszy tekst jest autorstwa Krzysztofa Rumińskiego.
Ponieważ jest wynikiem współpracy koncepcyjnej trzech autorów: Wojciecha Gardzińskiego, Krzysztofa Rumińskiego i Jakuba Rumińskiego, jest pisany w imieniu wszystkich.
Styl wypowiedzi – na odpowiedzialność KR

W wersji bardziej "parlamentalnej" ten tekst ukazał się w  numerze z sierpnia 2012 czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza". Muszę przyznać, że został tam znacznie sprofesjonalizowany. Redaktor nieco go przystrzygł, skrócił, niektóre rysunki dał grafikowi do przerobienia. Pełen profesjonalizm!

Serdecznie polecam i pozdrawiam Redaktora Stanisława Woźniaka. -------------

Wstęp Kilka lat temu opublikowaliśmy w CiRZ cykl artykułów o architekturze środowiska analiz (kolejne numery między sierpniem 2008 i styczniem 2009).
Po tych publikacjach, dalej, pilnie śledziliśmy trendy w dziedzinie „Business Intelligence”.
Znaliśmy tę praktykę niejako z zewnątrz: a) Z doświadczeń  zdobytych podczas wdrożeń nasz…