Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2012

E jak entropia

Część 1 –Excelioza czy BI? Motto: A kapusta rzecze smutnie: "Moi drodzy, po co kłótnie, Po co wasze swary głupie, Wnet i tak zginiemy w zupie!" Jan Brzechwa IDEA. Trzecia litera. IDE… Dzień dobry. Dawno mnie nie było w tym cyklu. Bywałem w różnych miejscach, ale z tematem wiążą siętylko takie, dzięki którym mam teraz większą motywację, żeby go kontynuować. Historię zacząłem i nie kończę, a tymczasem nasi konkurenci ideowi, specjaliści BI piszą tak:
Korzyści z BI w odniesieniu do zadań realizowanych w controllingu „BI eliminuje praktycznie wszystkie problemy (!!! Wykrzyknik mój) związane z konsolidowaniem rozproszonych źródeł danych, gdyż gromadzi je w jednym miejscu i przetwarza bezpośrednio na użytek działań analitycznych oraz planowania i kontroli (podkreślenie moje). W tłumaczeniu na polski: „przetwarza na tablice i widoki (w najlepszym wypadku) lub na „raporty” zaśmiecone niepotrzebnymi znakami, liniami i innymi ozdobnikami, które czym prędzej „eksportujemy” do Excela, a najcz…